Odbory bánk a poisťovní
Odbory bánk a poisťovní

Funkcionári

Odbory bánk a poisťovní
Vajnorská 1
815 70 Bratislava

ozppap@kozsr.sk
Tel.: 02 / 502 40 205
Fax.: 02 /  55 56 39 78

Ing. Svetozár Michálek

predseda OBP

JUDr. Beatrica Melichárová

podpredsedníčka OBP

Erika Borzová

účtovník špecialista, hospodár OBP

Ing. Rozália Látalová

organizačná pracovníčka OBP
Podnikový výbor alebo základná organizáciaAdresae-mail
Rada odborových zástupcov pri Všeobecnej úverovej banke, a.s.Gorkého 9
813 20 Bratislava
vadamec@vub.sk
PV OZ pri Slovenskej sporiteľni, a.s.Tomášikova 48
832 37 Bratislava
melicharova.beatrica@slsp.sk
Celopodnikový výbor OZ pri Allianz - Slovenskej poisťovni, a.s.Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
radovan.narozny@allianzsp.sk
PV OZ pri OTP Banke Slovensko, a.s.Štúrova 5
813 54 Bratislava 1
calpas@otpbanka.sk
ZO OZ pri Slovenskej
záručnej a rozvojovej banke, a.s.
Štefánikova 27
814 99 Bratislava 1
bozena.chvalna@szrb.sk
PV OZ pri Československej obchodnej banke, a.s.Michalská 18
815 63 Bratislava
emilecova@csob.sk
ZO OZ pri UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Šancova 1/A
813 33 Bratislava
jana.szaszova@unicreditgroup.sk
Celopodnikový výbor OZ pri Národnej banke SlovenskaImricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1
jozef.klotton@nbs.sk
ZO OZ pri Sociálnej poisťovni29. augusta 8
813 63 Bratislava 1
jana.kristofova@socpoist.sk
ZO OZ pri UNION poisťovni, a.s.Karadžičova 10
813 60 Bratislava
jozef.vadkerty@union.sk
ZO OZ pri UNIQA poisťovni, a.s.Krasovského 15
851 01 Bratislava
zuzana.legathova@uniqa.sk
ZO OZ pri Poštovej banke, a.s.Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava 1
anna.novotna@pabk.sk
ZO OZ pri Slovenskej konsolidačnej, a.s.Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1
bkutakova@slovenska-konsolidacna.sk
PV OZ pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.P. Mudroňa 33
036 01 Martin 1
jan.kovacik@vszp.sk
ZO OZ pri EXIMBANKE SRGrösslingova 1
813 50 Bratislava 1
sajban@eximbanka.sk
ZO OZ pri Generali Poisťovňa, a.s.Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
marcela.nberiova@generali.com
ZO OZ pri UniCredit Services SKSvätoplukova 31
821 08 Bratislava
Miroslav.Kulich@unicredit.eu
ZO OZ pri Union zdravotnej poisťovni, a.s.Karadžičova 10
814 53 Bratislava
info@odboryuzp.sk
ZO OZ pri Swiss Re Management AGKaradžičova 12, 821 08 BratislavaMiriam_Prva@swissre.com
ZO OZ pri Tatrabanke, a.s.Hodžovo nám. 3., P.O.BOX 42,
850 05 Bratislava
mj@eurocomz.sk
ZO OZ pri Groupama poisťovňa, a.s.Miletičova 21
821 08 Bratislava
odborygroupama@yahoo.com