Odbory bánk a poisťovní
Odbory bánk a poisťovní

Štruktúra OBP:

Funkcionári OBP

Kompletný zoznam

Členovia predsedníctva OBP

Ing. Svetozár MICHÁLEK

predseda OBP

JUDr. Beatrica MELICHÁROVÁ

podpredsedníčka OBP a predsedníčka Podnikového výboru OBP pri Slovenskej sporiteľni

JUDr. Radovan NÁROŽNÝ PhD.

predseda Celopodnikového výboru OBP pri Allianz – Slovenskej poisťovni

Ing. Elena MILECOVÁ

predsedníčka Podnikového výboru pri Československej obchodnej banke

PhDr. Ján KOVÁČIK

predseda Podnikového výboru OBP pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni

Mgr. Michaela ĎURIŠINOVÁ

podpredsedníčka ZO OBP Generali Poisťovňa

Ing. Jana SZÁSZOVÁ

predsedníčka ZO OBP pri UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Členovia výboru OBP

Za Všeobecnú úverovú banku:
Ing. Svetozár Michálek Bratislava
Vladimír Adamec Bratislava
Za Slovenskú sporiteľňu:
JUDr. Beatrica Melichárová Bratislava
Mgr. Alena Adamcová Topoľčany
Simonetta Turčeková Považská Bystrica
Juraj Futák Žilina
Ján Hano Banská Bystrica
Za Allianz – Slovenskú poisťovňu:
JUDr. Radovan Nárožný PhD. Zvolen
Ing. Ľudovit Baranček Topoľčany
Za Slovenskú záručnú a rozvojovú banku:
Bc. Božena Chvalná Bratislava
Za Československú obchodnú banku:
Ing. Elena Milecová Bratislava
Iveta Mikletičová Bratislava
Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia:
Ing. Jana Szászová Bratislava
Za UniCredit Services SK:
Miroslav Kulich Bratislava
Za Sociálnu poisťovňu:
JUDr. Jana Krištofová Bratislava

 

Za UNION poisťovňu:
Bc. Jozef Vadkerty Bratislava
Za UNIQA poisťovňu:
Ing. Zuzana Legáthová Bratislava
Za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu:
PhDr. Ján Kováčik Martin
Jozef Lukáč Martin
Za Generali Poisťovňu:
Mgr. Michaela Ďurišinová Bratislava
Za Swiss Re Management AG: 
Miriam Prvá Bratislava
Za Poštovú banku: 
Ing. Anna Novotná Bratislava
Za Union zdravotnú poisťovňu: 
Bc. Denisa Fonó Bratislava
Za Tatrabanku: 
JUDr. Monika Jankovičová Bratislava
Za Eximbanku: 
Mgr. Ján Šajban Bratislava
Za Groupama poisťovňa:
Kristína Čanády Bratislava
Za NBS:
Ing. Jozef Klotton Bratislava

 

Revízna komisia

Ing. Daniela Szabóová – predseda ZO OBP pri Allianz – SP
Ing. Adriána Kriššová ZO OBP pri SLSP
JUDr. Jozef Ševčík ZO OBP pri VšZP
Jana Rutičová ZO OBP pri VÚB

Pracovné komisie VOBP

Vyjednávacia komisia OBP za banky

Vyjednávacia komisia OBP za banky

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OBP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OBP
Ing. Elena Milecová členka P-OBP
Ing. Jana Szászová členka P-OBP

 

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OBP
JUDr. Radovan Nárožný PhD. člen P-OBP
Mgr. Michaela Ďurišinová členka P-OBP
Ing. Zuzana Legáthová ZO OBP pri UNIQA Poisťovni

 

Finančná a mzdová komisia VOBP

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OBP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OBP
Ing. Elena Milecová členka P-OZ
Vladimír Adamec ZO OBP pri VÚB
Ing. Mgr. Mária Zanechalová ZO OBP pri Eximbanke SR

Športová komisia VOBP

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OBP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OBP
Iveta Mikletičová ZO OBP pri ČSOB
Vladimír Adamec ZO OBP pri VÚB